Powstanie w malarstwie L. Prauzińskiego

 

Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania

 

Śmierć Franciszka Ratajczaka

 

Wkroczenie polskiej warty na Główny Odwach w Poznaniu

 

Rozdawanie broni powstańcom

 

Fragment walki na Moście Chwaliszewskim

 

Rozbrajanie armii niemieckiej w fortach poznańskich

 

Przysięga wojsk powstańczych na Placu Wolności

 

<<< Powrót