Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

 

Towarzystwo działa od 30 stycznia 1989 r. Jego celem jest krzewienie wiedzy i pamięci o jedynym w dziejach narodu polskiego zwycięskim powstaniu Wielkopolan, za którego sprawą po przeszło 123-letniej niewoli zostały włączone do Polski ziemie będące kolebką państwa polskiego.

Działalność Towarzystwa polega m.in. na:

  • organizowaniu odczytów i prelekcji popularyzujących dzieje powstania, sylwetki jego uczestników i dowódców,
  • inspirowaniu działalności badawczej i wydawniczej dotyczącej historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego,
  • współorganizowaniu obchodów rocznic wybuchu powstania i opiece nad miejscami upamiętniającymi zryw Wielkopolan,
  • organizowaniu konkursów i wystaw nt. Powstania Wielkopolskiego.

Ponadto Towarzystwo przyznaje co roku Nagrodę Honorową "Dobosz Powstania Wielkopolskiego" osobom i instytucjom, które wyróżniły się ciekawymi i znaczącymi działaniami popularyzatorskimi, twórczymi i naukowymi na rzecz kształtowania tożsamości narodowej i zachowania w pamięci społeczeństwa historii oraz znaczenia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 dla dziejów narodu i państwa polskiego. Towarzystwo jest też wydawcą rocznika pt. "Powstaniec Wielkopolski". Zarząd Główny Towarzystwa mieści się w Poznaniu na ul. Kościuszki 130.