Ilustracje archiwalne

 

Ignacy Paderewski., pocztówka pamiątkowa wydana w Poznaniu w 1919 r..

 

Przyjazd Jana Paderewskiego do Poznania w rocznicę wybuchu powstania, 27 grudnia 1919 r.

 

(Franciszek Mieloszyk) powstaniec, zdjęcie z przełomu 1918/1919 r.

 

Defilada Wojsk Wielkopolskich na Ławicy 3 maja 1919 r.

 

 

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odbiera defiladę Wojsk Wielkopolskich w czasie uroczystego zjednoczenia sil zbrojnych byłego zaboru pruskiego z Wojskiem Polskim w dniu 27 grudnia 1919 r. (po lewej gen. J. Dowbor-Muśnicki)

 

Zaprzysiężenie i wręczenie sztandarów Straży Ludowej w Poznaniu na Placu Wolności, 23 lutego 1919 r. Sztandar wręcza gen. Dowbor-Muśnicki

 

Defilada pułku Konnych Strzelców Straży Poznańskiej podczas przysięgi Wojsk Wielkopolskich na Placu Wolności w dniu 26 stycznia 1919 r.

 

Gen. Dowbor-Muśnicki wręcza sztandar chorążemu 1 pułku Strzelców Wielkopolskich, 26 stycznia 1919 r.

 

Przysięga generała Dowbor-Muśnickiemu podczas zaprzysiężenia wojska na Placu Wolności w dniu 26 stycznia 1919 r.

 

Defilada Wojsk Wielkopolskich przed przedstawicielami misji koalicyjnej na Placu Wolności w dniu 2 marca 1919 r.

 

Powitanie misji koalicyjnej na dworcu w Poznaniu. Gen. H. Niessel przechodzi wzdłuż szeregów wojska. Z lewej gen. Dowbor-Muśnicki, 1 marca 1919

 

Pozycje oddziałów powstańczych pod Roskiem, powiat Czarnków, maj 1919 r.

 

Pozycje wojsk powstańczych pod Węglewem, powiat Czarnków, maj 1919 r.

 

Przyczółek powstańczy w okopach koło Ciszkowa w powiecie czarnkowskim, kwiecień 1919 r..

 

Płk. K. Grudzielski ze swoim sztabem pod Radwankami, przy samochodzie pancernym zdobytym w dniu 7 lutego 1919 r. w walkach o Radwanki i Podstolice koło Chodzieży.

 

Stanowisko działa 1 pułku Artylerii Polowej pod Chobienicami, powiat Wolsztyn, wiosna 1919 r.

 

<<< Powrót